WELCOME TO COOACH GROUP

Combining the best of human
and digital business support

Vi är 100 experter inom

Digitala Företagsprocesser

Automatiserade stödprocesser som elliminerar repititiva uppgifter. Mer tid åt affären, kunden och medarbetaren.

Digitalt Affärsstöd

Mänskligt och AI-baserat affärsstöd inom ekonomi, juridik och affärsutveckling

Digitalisering av Verksamheter

This is the heading

Digitala arbetsmetoder och verktyg och samlade på en enda digital samarbetsyta - Cooach Workplace.

Vi förbättrar livet för entreprenörer och kunskapsarbetare

Om oss

Redan 2016 hade vi visionen att bygga en helt digital arbetsplats och förbättra livet för kunskapsarbetare och entreprenörer. Vi är nu fyra verksamheter och visionen är densamma.

2016 påbörjade Cooach en utvecklingsresa med visionen att bygga en helt digital arbetsplats. Genom att använda ett befintligt gränssnittet Slack, kunde vi tidigt fokusera helhjärtat på att, tillsammans med tidiga kunder, utveckla digitala arbetsmetoder och verktyg.

2017 utvecklades en bot för kommunikation mellan Slack och vårt eget backofficesystem för löneberäkning och bokföring. En innovativ metor för att hantera enklare repetitiva arbetsuppgifter. En lösning som används av våra kunder sedan 2018.

Sedan dess har vi adderat fler tjänster, så som medarbetar on/offboarding, avtalsproduktion, avtalsadministration och koncernredovisning. 

I fortsatt nära samarbete med våra kunder, så klart. Tillsammans med ett växande nätverk av anslutna experter – cooacher – och kunder fortsätter vi att förändra rådgivningsbranschen och förenkla det digitala samarbetslivet.

2020 drabbades världen av en fruktansvärd pandemi som forcerade fram en rasande snabb utveckling mot digitala arbetsplatser. Kunskapsarbetare och entreprenörer tvingades plötsligt att arbeta hemifrån. Det nya normala. För att fånga upp behoven och öka utvecklingstakten, påbörjade vi en scale-up och bolagiserade koncepten Cooach Workplace, Cooach Customer Experience och Cooach Customer Services.

Våra verksamheter

COOACH Business Support

Cooach Business Support levererar digitalt affärsstöd i form av en ekonomifunktion och tjänster inom bolagsjuridik, HR och affärsutveckling.

Vårt expertnätverk består av ca 100 rådgivare som är geografiskt utspridda men har en gemensam digital arbetsplats på Cooach Workplace. Våra kunder är framförallt mindre noterade bolag och bolag med internationell tillväxt i behov av vårt tillväxtrådgivning.

COOACH CX

Cooach Customer Experience mäter kundupplevelser i företagets viktigaste kanaler och föreslår förbättringsåtgärder som leder till ökad försäljning.

I vårt nätverk finns 1,500 anonyma kunder och ett stort nätverk av underkonsulter. Våra kunder är främst B2B-kunder inom detaljhandeln, automotive och fastighetsbranschen men vi utför även B2C-mätningar i flera konsumentbranscher.

COOACH WP

Cooach Workplace är kärnan i vår verksamhet – en digital arbetsplats som levereras genom gränssnittet Slack. Alla kunder, partners och cooacher är anslutna till Cooach Workplace. Här möter du även Cooachbot – din personliga, digitala affärsrådgivare.

Cooach Workplace är som vilken arbetsplats som helst, bara mer myllrande, effektivare och helt digital.

logo Quick office

Quick Office är en svensk kontorshotellskedja som erbjuder co-workingytor på flera platser i Stockholm, Malmö och i Fuengirola.

I Fuengirola är det vi på Cooach Group som driver Quick Office, som en franchisetagare. 

Är du i Fuengirola så kom gärna förbi och hälsa på oss!

Våra kundberättelser​

Quartiers: The Going Public Story

Quartiers Properties är en svensk fastighetsutvecklare noterad på Nasdaq First North Growth Market. Hela verksamheten finns i Spanien. Företaget har snabbt byggt upp en fastighetsportfölj till ett värde av EUR 80 M och omsätter ca 93 MSEK. De har 100 medarbetare.
Utmaningen för Quartiers var dels av operativ karaktär till följd av kraftig tillväxt, etableringsutmaningar för uppstart i Spanien och behovet av juridisk rådgivning i samband med börsnotering. 
Cooach löste behovet genom att se till att kraven för finansiell rapportering och regelefterlevnad i alla led, uppfylls. Våra experter har bistått med finansiell information inför börsintroduktion, delårsrapporter och upprättande av årsredovisningar i enlighet med IFRS.
Resultatet som uppnåtts är att Quartiers nu har en ekonomisk rapporteringsprocess på plats, med definierade roller och ansvarsområden. Cooach tillhandahåller programvara för gruppkonsolidering och ansvarar för konvertering av spansk redovisning till IFRS. Cooach ansvarar för on- och offboarding av användare i Cooach Workplace (genom Slack-interfacet) och fortsätter att automatisera processer när möjligt.

Radio Innovation: The Business Support Story

Radio Innovation är specialiserat på forskning och utveckling, design, marknadsföring och försäljning av Super Antenna Systems, SAS ™ och en Super Efficient Tower-familj, SET ™ för totala webbplatslösningar på landsbygder.
Behovet hos Radio Innovation var en bra och kostnadseffektiv ekonomi- och redovisningsfunktion som stöd i kommersialiseringsfasen.
Cooach löste behovet genom att tillsätta en Business Cooach, Björn Petersson, och på bara ett par veckor få igång en komplett redovisningsfunktion för Radio Innovation. Cooach har även bistått med juridisk rådgivning fram tills att företaget anställde egen juridisk personal.
Resultatet som uppnåtts är halverade kostnader för en strategisk CFO, en flexibel och kostnadseffektiv redovisningslösning som inte är out-sourcad till tredje part. Men bäst av allt – företaget har frigjort resurser till att fokusera på nästa steg i kommersialiseringsfasen, produktion.

"Med Cooach och Björn fick vi inte bara en kompetent CFO, vi har också sänkt kostnaderna avsevärt och kan fokusera på verksamheten"

Dusyant PateL,
VD
Radio Innovation

Tecken & Tolk: The Digitalisation Story

Tecken & Tolk är en av Sveriges ledande leverantörer av tjänster inom teckenspråk och dövblind tolkning. Företaget är resultatet av en sammanslagning av tre företag i tre olika regioner i Sverige. Verksamheten kännetecknas av en distribuerad organisation med både anställda och underleverantörer som utför tolkuppdrag där behovet finns.
Behovet hos Tecken & Tolk uppstod när företaget stod inför svåra beslut om hur man skulle arbeta strategiskt med att vidareutveckla befintlig bokningsprogramgvaran “Samtid”.
Cooach löste behovet genom att bryta ut vissa delar av funktionaliteten i “Samtid” och använda standardapplikationerna Slack och MaxPA för kommunikation och löner. Utvecklingen av “Samtid” kunde då fokuseras på att stödja samordningen av uppdrag och skapa fakturadata för export till Fortnox. Tecken & Tolk blev också en av de första piloterna i Cooach Document Robot.
Resultatet som uppnåtts är att företaget nu har en helhetslösning för hela processen – från bokningsuppdrag till lönebetalning och fakturering. Cooach är mer än en partner i digital utveckling. Lösningen har bidragit till:

  • Övergripande utveckling och digitalisering av företaget 
  • Ett digitalt kontor som idag är den främsta kommunikationskanalen för alla inom företaget
  • Ett arbetsflöde för den interna bokningsenheten 
  • Månadsrapportering 
  • Ledningsstöd i olika projekt.
  • Att nya anställningsavtal produceras och distribueras med Cooach Dokumentrobot

"Cooach har alltid anpassat sina tjänster till våra verkliga behov. Vi har sammanfört organisationen på ett helt nytt sätt. Cooach hjälpt mig att bli en bättre VD genom att införa en metod för att sätta och mäta strategiska mål."

IKA HANSDOTTER,
VD
TECKEN & TOLK

Vi finns i 3 länder

Spanien, Polen och Sverige

Vi är 100 experter inom

digitala företagsprocesser,
digitalt affärsstöd och digitalt samarbete

Vi är 4 verksamheter

med hjärtat hos entreprenören
och styrkan av en koncern

Styrelse


Tomas Dreifaldt

Styrelseordförande sedan 2021.
Tomas är grundare av Intermezzon - en pionjär inom digitala sälj- och ledarskapsutbildningar.


Cecilia Hjertzell

Styrelseledamot sedan 2021.
Cecilia är VD för Sjöstrand Coffee som är listat på Spotlight och en digital strateg med erfarenhet från både industri och konsultvärlden.


Ulrika Strömberg

Styrelseledamot sedan 2020.
Ulrika är styrelseledamot i ett flertal privata och publika bolag. Ulrika har en bakgrund både som entreprenör och inom den finansiella sektorn.


Christina Morander

Styrelseledarmot sedan 2017.
Finance Manager på med tech bolaget Addlife noterat på Nasdaq. Bakgrund inom redovisning med många år som auktoriserad redovisningskonsult bakom sig.

Ledningsgrupp

Carl-Fredrik Morander, CEO

Carl-Fredrik är grundare av Cooach. Carl-Fredrik har etablerat flera verksamheter inom professionella tjänster i flera länder. Carl-Fredrik är även rådgivare till ägare och ledning i tillväxtbolag.

Fredrik Carlqvist, CFO

Fredrik har en bakgrund som CFO och administrativ chef i stora bolag. Under de senaste 10 åren har Fredrik framförallt stöttat entreprenörer som inhyrd CFO.

Katarzyna Podlejska, CEO Cooach CX

Katarzyna har en bakgrund inom retailsektorn med ledande befattningar i en rad internationella kedjor.

Jimmy Styrlin, CMO

Jimmy är specialist inom digital kommunikation, SEO och komplexa webbprojekt. Jimmy har startat och drivit flera företag inom internetindustrin sedan tidigt 2000-tal.

för investerare

6 anledningar att investera

Cooach har idag en lönsam affär. Men det som möjliggör expansiv tillväxt är din investering i affärscooachen “Cooachbot 1.0″. En “Bot-as-a-Service” som ger SME:er bättre stödfunktioner inom t.ex. juridik och ekonomi. En skalbar prenumera-tionsmodell gör att Cooach snabbt kan expandera och rulla ut i flertalet europeiska länder inom 12-24 mån.

Investera i en stor marknad och var med och förändra en bransch som är redo för disruptiv innovation. Vill du vara med och förändra och tydligt förbättra en försoffad rådgivningsbransch genom att investera i Fintechtjänster som väsentligt förbättrar livet för miljontals entreprenörer redan nästa år? Tänkte väl det.

Investera i ett bolag redo för tillväxt. Alla verksamheter har inte de organisatoriska förutsättningarna för snabb tillväxt. Det har Cooach.En grundpelare i vår affärsmodell är nätverket av globala afförspartners och anslutna partnerbolag. En partnermodell som möjliggör snabb expansion och en säkrad expansionskapacitet.

Cooach är en one-stop-shop solution. Det är hit företagen kan vända sig för att skapa ordning och reda i sin ekonomifunktion, automatisera sina processer och digitalisera sin verksamhet. Så att det blir mer tid över till kärnverksamheten. Och för att det blir roligare för medarbetarna. 

Genom att investera i Cooach gör du ett förvärv av nischade appar som bidrar till unik funktionalitet hos kunderna och till fler användare. Kundanpassade lösningar som skapas tillsammans med våra kunder, det är vår modell. Kanske är det därför våra kunder är så nöjda.

Du kan känna trygghet i att rätt beslut fattas för att maximera värdet av din investering. I vår styrelse och i vårt management team sitter digitala innovatörer, entreprenörer, företagsledare, digitala kommunikationsexperter och redovisningskonsulter. Alla med samma drivkraft och mål – att driva utvecklingen av Cooach framåt.

Vill du bli cooachad?

Sänka kostnaderna och få mer tid över till din verksamhet? Hör av dig så löser vi det!

Ring oss!

Tel 08 19 97 93

Skriv till oss

info@cooach.io


Besök oss

Cooach AB, Drottninggatan 86,
111 36 Stockholm

håll koll